Cymraeg

100,000 o lofnodion i atal y Rhyfel Ar Les! #WOWpetition

Rydyn ni’n galw am Asesiad Effaith Gronnus i Ddiwygio Lles a Bargen Newydd ar gyfer pobl sâl ac anabl yn seiliedig ar eu hanghenion, eu galluoedd a’u huchelgeisiau.

Rydyn ni’n galw am: Asesiad Effaith Gronnus o’r holl doriadau a newidiadau sy’n effeithio ar bobl sâl ac anabl, eu teuluoedd a’u gofalwyr, a phleidlais rydd ar ddiddymu Deddf Diwygio Lles.

Diwedd ar unwaith i’r Asesiad Gallu i Weithio, yn ôl pleidlais Cymdeithas Feddygol Brydeinig.

Ymgynghori rhwng yr Adrannau Iechyd ac Addysg i wella cefnogaeth i waith i bobl sâl ac anabl, a diwedd ar waith gorfodi o dan fygythiad o sancsiynau i bobl ar fudd-daliadau anabledd.

Pwyllgor yn Seiliedig ar Ymchwiliad annibynnol er mwyn Diwygio Lles, sy’n cynnwys-  ond nid yn gyfyngedig i: (1) Codiad yn dderbyniadau cartrefi gofal, canolfannau gofal dydd, cael mynediad i addysg ar gyfer pobl ag anawsterau dysgu, triniaethau iechyd meddwl cyffredinol, cau Remploy. (2) Cyfryngau cysylltiadau Adran Gwaith a Phensiynau (AGP), cytundeb TG ATOS, gweithredu Credyd Cyffredinol a; (3) Cam-drin hawliau dynol yn erbyn pobl anabl, marwolaethau gormodol hawlydd a’r diystyru tystiolaeth feddygol wrth wneud penderfyniadau gan ATOS, AGP a’r Gwasanaeth Tribiwnlys.

WOWpetition.com

epetitions.direct.gov.uk/petitions/43154

On Direct.gov.uk site petition no. 43154  Keyword: Cumulative

… Llofnodwch os gwelwch yn dda!

2 comments on “Cymraeg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: